CÔNG TÁC NGÀY HÔM NAY
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Chuẩn bị Thành phần Ghi chú
Thứ tư
(21/11/2018)
07:00  Tỉnh Đồng Tháp  Tham dự Hội thảo thử nghiệm và chuẩn đoán sự cố cáp ngầm đến 35kV   Phòng KT  TP.KT (Ông Tâm) và 01 CBKT  
07:00  Phòng họp 2  Khám sức khỏe.       từ 21-23/11/2018
07:00  Hội trường Công ty  Tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 - năm 2018   P. TCNS, VP, CNTT, TTBV-PC  theo KH số 4591/KH-PCTG ngày 16/11/2018  từ ngày 21 - 24/11/2018)
KH KHAM SUC KHOE LAN 2 NAM 2018.doc
TONG HOP LICH - Ds KHAM SUC KHOE LAN 2 - 2018.xls
08:00  Tỉnh Kiên Giang  Tham dự Hội thi CBAT giỏi cấp Tổng công ty năm 2018   Phòng An toàn  PGĐKT; Lãnh đạo PAT và đội thi  Từ ngày 21/11 đến ngày 24/11/2018
4566-TB-PCTG_Thong bao trieu tap tham gia Hoi thi CBAT gioi 2018.pdf
08:00  PH PGĐ ĐTXD  Lảm việc với CTy kiểm toán AFC VN về quyết toán các công trình ĐTXD hoàn thành (gói số 1)  - Thay đổi địa điểm từ PH2 sang PH PGĐ ĐTXD  Ban QLDA, P.TCKT  ĐD các phòng: QLĐT, TCKT, KHVT, Ban QLDA  Từ ngày 21/11/2018 - 23/11/2018
08:00  PH1  Họp với CNĐ CTTG v/v dời TTĐK qua PC, bàn PA thực hiện thao tác trong thời gian di dời Thiết bị.   CTTG, P.ĐĐ  CNĐ CTTG, P.ĐĐ, CNTT  Theo 661/SPC.SCADA-BT
VB_SCADA_PA_ Doi Remote Console 2018_Final.pdf
08:00  Công ty Điện lực Bình Phước  Phối hợp cùng Ban TTBV EVN SPC tham gia kiểm tra công tác quốc phòng quân sự 2017-2018    Phòng TTBVPC  Ông Bút - TP.TTBVPC và 01 nhân viên nghiệp vụ phòng TTBVPC  từ ngày 21-11 đến ngày 22-11-2018
13:30  ĐL Cai Lậy  Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐL Cai Lậy   ĐLCL, PKD  GĐ, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  
1-Thong bao thoi gian du HNKH nam 2018.pdf
15:00  PH. PGĐ ĐTXD  Mở HSĐXKT gói 27, gói 28-Giám sát Thi công XD và LĐTB thiết bị công trình NTM Mỹ Lợi A.   Ban QLDA  PGĐ ĐTXD (chủ trì), ĐD các phòng: KT, QLĐT, TCKT, TTBV-PC và Ban QLDA  

LỊCH XE NGÀY HÔM NAY
Thứ Nội dung công tác Địa điểm đến Thời gian Thành phần Số người Tên tài xế Số xe Ghi chú
Thứ tư
(21/11/2018)
 Tham dự hội thảo về thử nghiệm và chuẩn đoán sự cố cáp ngầm đến 35kV   TP Sa Đéc, Đồng Tháp 05:30 - 17:00  TP.KT (Ông Tâm), 01 NV Phòng KT  2  Nguyễn Văn Nghi  63L-3714 (04 chổ)  
 Phối hợp cùng Ban TTBV EVN SPC tham gia kiểm tra công tác quốc phòng quân sự 2017-2018 (Theo Công văn số 7670/EVN SPC ngày 23/10/2018)   SPC 08:00 - 17:00  Ông Bút, Ô Rở  2  Nguyễn An Toàn  63A-053.77 (04 chổ)  Chiều 12h30 đưa đoàn CB dự HN KH
 Tham gia Hội thi CBAT giỏi năm 2018 cấp Tổng công ty (từ ngày 21/11 đến 24/11/2018).
  
 Tỉnh Kiên Giang 08:00 - 17:00  Trưởng phòng An toàn và KS/CBAT các Điện lực.  12  -  -  Thuê xe 16c
 Tham gia Hội thi CBAT giỏi năm 2018 cấp Tổng công ty (từ ngày 21/11 đến 24/11/2018).
  
 Tỉnh Kiên Giang 08:00 - 17:00  Phó Giám đốc KT và KS/CBAT các Điện lực.  6  Trương Minh Ngọc  63L-5770 (07 chổ)  
 Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐLCL   ĐL Cai Lậy 12:30 - 17:00  GĐ, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  8  Nguyễn An Toàn  63B-012.84 (12 chổ)  
 Học tập kinh nghiệm tại PC Lâm Đồng   PC Lâm Đồng 13:00 - 17:00  PGĐĐTXD, các đơn vị  7  Đỗ Minh Vũ  63A-039.30 (09 chổ)  

1. CAO LÂM THÙY GIANG 22/11/1988 Điện lực Gò Công Đông
2. NGUYỄN NGỌC THANH 23/11/1978 Điện lực Tân Phú Đông
3. NGUYỄN HOÀNG ÂN 23/11/1981 Điện lực Tân Phú Đông
4. ĐỖ TẤN KHƯƠNG 24/11/1976 Phòng Tài chánh Kế toán
5. PHẠM THỊ KIM OANH 24/11/1971 Điện lực Cái Bè
6. NGUYỄN HỒNG HUY 25/11/1987 Điện lực Chợ Gạo
7. NGUYỄN ĐÀO PHƯƠNG 26/11/1979 Điện lực Thị xã Gò Công


TÌNH HÌNH TỒN THU TIỀN ĐIỆN (Ngày 19/11/2018)

Stt

Tên đơn vị

Tháng 10/2018 về trước

 Tháng 11/2018

Tổng cộng

Tổng HĐ

Tổng tiền

Tổng HĐ

Tổng tiền

Hóa đơn

Tiền điện

 

CTy Điện lực Tiền Giang

6,563

5,004,109,006

285,462

188,702,245,048

292,025

193,706,354,054

1

Điện lực Mỹ Tho

1,731

1,215,124,739

27,346

43,257,959,803

29,077

44,473,084,542

2

Điện lực Gò Công Đông

53

708,297,037

30,252

13,808,887,937

30,305

14,517,184,974

3

Điện lực Thị Xã Gò Công

415

169,648,429

19,455

11,454,442,688

19,870

11,624,091,117

4

Điện lực Gò Công Tây

70

43,626,599

15,483

8,970,730,311

15,553

9,014,356,910

5

Điện lực Cai Lậy

869

877,832,096

46,614

19,424,724,064

47,483

20,302,556,160

6

Điện lực Tân Phước

242

129,546,080

15,143

9,477,494,638

15,385

9,607,040,718

7

Điện lực Chợ Gạo

26

15,340,764

17,790

7,717,452,453

17,816

7,732,793,217

8

Điện lực Châu Thành

2,706

1,555,735,569

63,191

40,067,131,223

65,897

41,622,866,792

9

Điện lực Cái Bè

419

262,231,855

41,807

26,012,659,365

42,226

26,274,891,220

10

Điện lực Tân Phú Đông

32

26,725,838

8,381

8,510,762,566

8,413

8,537,488,404


TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP ĐIỆN (Tiếp nhận đến ngày 02/07/2018)
Do hiện nay Chương trình CMIS 3.0 mới đưa vào vận hành nên các mẫu báo cáo của phân hệ cấp điện chưa tổng hợp được số liệu, phòng Kinh doanh sẽ cập nhật và đưa dữ liệu lên Website khi chương trình xuất được số liệu các mẫu báo cáo. 
Phòng Kinh doanh kính báo. 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THAY ĐỊNH KỲ VÀ KHẮC PHỤC HTĐĐ (Số liệu đến ngày 16/11/2018)

(Số liệu từ ngày 09/11/2018 đến ngày 16/11/2018)

Stt

Điện lực

Công tơ

TU

TI

Thực hiện trong tuần

Lũy kế cần thay 2018

Đến hạn, quá hạn trong tháng 11/2018

Thực hiện trong tuần

Lũy kế cần thay 2018

Đến hạn, quá hạn tháng 11/2018

Thực hiện trong tuần

Lũy kế cần thay 2018

Đến hạn, quá hạn tháng 11/2018

1 pha

3 pha

Vắng nhà

Tổng cộng

Điện tử

Điện tử

1

Mỹ Tho

355

6,414

95

5,763

435

0

62

6,355

0

0

0

0

11

8

2

Gò Công Đông

177

1,382

0

1,088

11

0

0

1,099

0

0

0

0

0

0

3

Thị Xã Gò Công

18

1,747

0

1,665

29

0

16

1,710

0

0

0

0

0

0

4

Gò Công Tây

153

2,461

0

2,036

7

0

0

2,043

0

0

0

0

0

0

5

Cai Lậy

245

12,332

0

10,675

7

0

23

10,705

0

1

0

0

0

0

6

Tân Phước

171

729

2

619

35

8

0

664

0

0

0

0

0

0

7

Chợ Gạo

274

4,222

0

3,703

13

0

0

3,716

0

0

0

0

2

2

8

Châu Thành

448

4,428

2

4,277

24

0

14

4,317

0

2

0

5

2

0

9

Cái Bè

581

11,857

1

11,297

2

3

31

11,334

0

3

3

0

10

9

10

Tân Phú Đông

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng

2,422

45,572

100

41,123

563

11

146

41,943

0

6

3

5

25

19

 

*Công tác theo dõi HTĐĐ qua MDAS ghi nhận 01 TH hư hỏng có truy thu, TI của 01 pha hoạt động sai tỉ số biến, Điện lực Châu Thành đã thay mới và đang tính toán truy thu với khách hàng (Khương Hữu – PB08080022733)


LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 19/11/2018 ĐẾN NGÀY 25/11/2018
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Chuẩn bị Thành phần Ghi chú
Thứ hai
(19/11/2018)
07:00  Trường Chính trị Tiền Giang  Tham dự học lớp Trung cấp chính trị.      Phó phòng KHVT và PGĐ ĐL Châu Thành (Ông Cường, Thoại)  Từ ngày 19-23/11/2018
07:00  PH. PGĐ ĐTXD  Làm việc với Cty kiểm toán và kế toán AAC về quyết toán các công trình ĐTXD hoàn thành (gói số 2) .   Ban QLDA, P.TCKT  ĐD các phòng: QLĐT, TCKT, KHVT, Ban QLDA  Từ ngày 19/11/2018- 23/11/2018
08:00  Phòng họp 1  Họp sản xuất tuần.    Các đơn vị.  BGĐ, trưởng (phó) các phòng, VP, B.QLDA, PXCĐ, Đội Hotline. Các ĐL tham dự qua HNTH tại đơn vị.  
10:00  Phòng họp 1  HNTH SPC: Xem xét việc chuyển đổi mô hình điều khiển xa   Phòng Điều độ  GĐ, PGĐ KT; Trưởng (phó) phòng: ĐĐ; KT, AT, TCNS, CNTT.  
Bao_cao_chuyen_doi_mo_hinh_DKX_TBA_110kV_(Hop_ngay_19-11-18).doc
10:00  Thành phố Mỹ Tho  Phối hợp với Điện lực Mỹ Tho thực hiện thi công đấu lại mối đấu LBS D13 sau khi thi công công trình sửa chữa ĐDTT khu vực Điện lực Mỹ Tho năm 2018 – đợt 2 của ngày thứ nhất (18/11/2018) được hoàn tất;   Đội Hotline  Đội Hotline, Điện lực Mỹ Tho  
14:00  Hội trường Công ty  Tổng duyệt tiểu phẩm tham gia Hội thi CBAT giỏi năm 2018 do Tổng công ty tổ chức.   Phòng An toàn  Mời BGĐ, ĐD BTV CĐCS dự; Các KS/CBAT các Điện lực và Đội Hotline.  Theo thông báo số 4466/TB-PCTG ngày 09/11/2018 của PCTG
Thong bao trieu tap thi CBAT gioi 2018.pdf
14:00  PH2  Thương thảo HĐ gói 35: Thi công XD và LĐTB CT NTM Mỹ Lợi A (Lợi Nhơn, Lợi Tường)   Ban QLDA  PGĐ ĐTXD (Mời chủ trì), ĐD các phòng: KT, QLĐT, TCKT, TTBV-PC và Ban QLDA, ĐLCB và Cty CPCK và XL Lâm Đồng.  
15:00  PH PGĐ KT  Thương thảo hợp đồng 02 gói thầu: Sửa xe Toyota Innova 63K-1862 và Sửa xe Ford Ranger 63C-080.93   VP  PGĐ KT (Mời chủ trì), ĐD các phòng: KT, QLĐT, TCKT, TTBV-PC và VP, Cty CP ĐT&TM Tây Ô tô  
Thứ ba
(20/11/2018)
07:00  Hội trường  Sinh hoạt báo tuần.     Văn phòng   BGĐ và các phòng, ban, PXCĐ, Đội Hotline.  
08:00  Huyện Châu Thành  Thống nhất vị trí dựng trụ trên các tuyến tỉnh lộ CT NTM huyện CG, CT do ĐLCT quản lý   Ban QLDA, ĐLCT  ĐD: Ban QLDA, ĐLCT, Sở GTVT, P.Kinh tế hạ tầng CT, CG, Cty Bách Khoa, CTy Việt Sáng  
08:00  ĐL Tân Phước  Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐL Tân Phước   ĐLTP, PKD  PGĐĐTXD, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  
1-Thong bao thoi gian du HNKH nam 2018.pdf
08:00  Phòng TCKT  Làm việc với Cục thuế tỉnh Tiền Giang về kiểm tra thuế 2017   P.TCKT, TCNS, VP và các Điện lực  KTT  từ 20/11 đến 23/11/2018
1881-QD-CT.pdf
09:00  TP HCM  Chứng kiến thử lực đầu trụ CT Cải tạo và PTLĐ cung cấp điện xã NTM Phú An    Ban QLDA, P.KT  ĐD: P.KT, P.QLĐT, Ban QLDA, Cty CP XL An Nhơn  
09:00  Phòng họp P.GĐKT  Họp bàn đề xuất Phương án đầu tư khu vực XTL Đồng Sơn   Phòng KT  PGĐKT, Trưởng (Phó) Phòng KT, ĐĐ, KHVT, QLĐT  
09:30  VP UBND huyện GCT  Dự họp theo thư mời của UBND huyện GCT.   VP (chuẩn bị hồ sơ thuê đất VP ĐL GCT), ĐL GCT.  GĐ  khởi hành 8:50
462-GM-UBND_HUYEN_GO_CONG_TAY[1].PDF
13:30  Hội trường Công ty  Phối hợp Bệnh viện ĐH Y Dược chuẩn bị tổ chức khám sức khỏe định kỳ - lần 2 năm 2018    VP, TCNS  theo KH số 4591/KH-PCTG ngày 16/11/2018  
KH KHAM SUC KHOE LAN 2 NAM 2018.doc
TONG HOP LICH - Ds KHAM SUC KHOE LAN 2 - 2018.xls
13:30  EVN SPC  Làm việc Ban TCKT về giải ngân vốn ĐTXD   TCKT  KTT, 1 NV  
14:00  PH1  Họp góp ý nội dung thưởng ATĐ   P. TCNS  PGĐKT, Trưởng, Phó P. TCNS, Trưởng (Phó) các phòng: KD, KT, KGMBĐ, CNTT, AT, ĐĐ, Hotline, VP, PXCĐ và NV nghiệp vụ P. TCNS  
Thứ tư
(21/11/2018)
07:00  Tỉnh Đồng Tháp  Tham dự Hội thảo thử nghiệm và chuẩn đoán sự cố cáp ngầm đến 35kV   Phòng KT  TP.KT (Ông Tâm) và 01 CBKT  
07:00  Phòng họp 2  Khám sức khỏe.       từ 21-23/11/2018
07:00  Hội trường Công ty  Tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 - năm 2018   P. TCNS, VP, CNTT, TTBV-PC  theo KH số 4591/KH-PCTG ngày 16/11/2018  từ ngày 21 - 24/11/2018)
KH KHAM SUC KHOE LAN 2 NAM 2018.doc
TONG HOP LICH - Ds KHAM SUC KHOE LAN 2 - 2018.xls
08:00  Tỉnh Kiên Giang  Tham dự Hội thi CBAT giỏi cấp Tổng công ty năm 2018   Phòng An toàn  PGĐKT; Lãnh đạo PAT và đội thi  Từ ngày 21/11 đến ngày 24/11/2018
4566-TB-PCTG_Thong bao trieu tap tham gia Hoi thi CBAT gioi 2018.pdf
08:00  PH PGĐ ĐTXD  Lảm việc với CTy kiểm toán AFC VN về quyết toán các công trình ĐTXD hoàn thành (gói số 1)  - Thay đổi địa điểm từ PH2 sang PH PGĐ ĐTXD  Ban QLDA, P.TCKT  ĐD các phòng: QLĐT, TCKT, KHVT, Ban QLDA  Từ ngày 21/11/2018 - 23/11/2018
08:00  PH1  Họp với CNĐ CTTG v/v dời TTĐK qua PC, bàn PA thực hiện thao tác trong thời gian di dời Thiết bị.   CTTG, P.ĐĐ  CNĐ CTTG, P.ĐĐ, CNTT  Theo 661/SPC.SCADA-BT
VB_SCADA_PA_ Doi Remote Console 2018_Final.pdf
08:00  Công ty Điện lực Bình Phước  Phối hợp cùng Ban TTBV EVN SPC tham gia kiểm tra công tác quốc phòng quân sự 2017-2018    Phòng TTBVPC  Ông Bút - TP.TTBVPC và 01 nhân viên nghiệp vụ phòng TTBVPC  từ ngày 21-11 đến ngày 22-11-2018
13:30  ĐL Cai Lậy  Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐL Cai Lậy   ĐLCL, PKD  GĐ, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  
1-Thong bao thoi gian du HNKH nam 2018.pdf
15:00  PH. PGĐ ĐTXD  Mở HSĐXKT gói 27, gói 28-Giám sát Thi công XD và LĐTB thiết bị công trình NTM Mỹ Lợi A.   Ban QLDA  PGĐ ĐTXD (chủ trì), ĐD các phòng: KT, QLĐT, TCKT, TTBV-PC và Ban QLDA  
Thứ năm
(22/11/2018)
07:00  ĐH Luật TP HCM  Tham dự Lớp Đại học Luật (Văn bằng 2)     Ông Bút - TP.TTBVPC, Ông Quan - PTP.KHVT và 01 nhân viên P.KGMBĐ  từ ngày 22/11 đến ngày 25/11/2018
07:30  Điện lực Cái Bè  Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐL Cái Bè   ĐLCB, PKD  GĐ, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  
1-Thong bao thoi gian du HNKH nam 2018.pdf
07:30  Điện lực Chợ Gạo  Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐL Chợ Gạo   ĐLCG, PKD  PGĐKD, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  
Phan cong PKD du HNKH nam 2018.pdf
Cho Gao thay doi thoi gian HNKH.jpg
14:00  Phòng họp 1   HNTH SPC: Kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình CMIS 3.0    Phòng Kinh doanh, Phòng CNTT.   PGĐ KD, Trưởng (phó) phòng: Kinh doanh, CNTT, NV nghiệp vụ.  
Thứ sáu
(23/11/2018)
07:30  Hội trường Trường Chính trị Tỉnh  DS đảng viên dự học tập chuyên đề năm 2018 (đối tượng 5 - lớp thứ 3) ngày 23/11/2018 - thứ sáu      theo danh sách  
DOI TUONG 5 - LOP 3.PDF
07:30  ĐL Châu Thành  Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐL Châu Thành   ĐLCT, PKD  PGĐKD, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  
1-Thong bao thoi gian du HNKH nam 2018.pdf
13:30  ĐL Gò Công Tây  Hội nghị khách hàng tại ĐL GCT   ĐLGCT, PKD  PGĐKD, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  
1-Thong bao thoi gian du HNKH nam 2018.pdf
Thứ bảy
(24/11/2018)
           
Chủ nhật
(25/11/2018)
           

(Hiện chưa có công tác dự kiến)

(Hiện chưa có công tác tồn đọng)

(Hiện chưa có danh sách nhân viên làm việc ngoài giờ)
LỊCH XE TỪ NGÀY 19/11/2018 ĐẾN NGÀY 25/11/2018
Thứ Nội dung công tác Địa điểm đến Thời gian Thành phần Số người Tên tài xế Số xe Ghi chú
Thứ hai
(19/11/2018)
 Làm việc với PC Hưng Yên   TXGC 07:00 - 17:00  Các đơn vị  7  Nguyễn An Toàn  63B-001.01 (14 chổ)  
 Làm việc với PC Hưng Yên   TXGC 07:00 - 17:00  PGĐKT, các đơn vị  7  Đỗ Minh Vũ  63L-5770 (07 chổ)  
 Trả máy ép dây cáp điện cho CNĐCT Bến Tre   CNĐ Cao thế Bến Tre 08:00 - 17:00  A Tuấn, A Biên  2  Nguyễn Chí Thanh  63A-039.30 (09 chổ)  
Thứ ba
(20/11/2018)
 Học tập kinh nghiệm tại PC Lâm Đồng   PC Lâm Đồng 06:30 - 17:00  PGĐKD, các đơn vị  7  Nguyễn Chí Thanh  63B-001.01 (14 chổ)  
 Chứng kiến kéo thử lực đầu trụ bê tông ly tâm gói số 32: gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc công trình nông thôn mới xã Phú An   TP HCM 07:00 - 17:00  BQLDA, P.QLĐT, P.KT  3  Nguyễn Văn Nghi  63L-3714 (04 chổ)  
 Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐLTP   ĐL Tân Phước 07:00 - 12:00  PGĐĐTXD, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  8  Nguyễn An Toàn  63A-039.30 (09 chổ)  
 Nhận DK 1P 10(40)A.    SPC - Tổng kho 07:00 - 17:00  Phạm Tiến Hải  1  Đỗ Minh Vũ  63L-6588 (xe tải)  
 Thống nhất vị trí dựng trụ các tuyến đường tỉnh lộ Ct NTM Tân Bình Thạnh, Mỹ Tịnh An, Tân Phú Đông.   Huyện Châu Thành 07:30 - 17:00  Ban QLDA, Sở Giao thông  3  -  -  LX và xe Đội Hotline
 Làm việc Ban TCKT về giải ngân vốn ĐTXD   EVN SPC 11:30 - 17:00  KTT  2  Trương Minh Ngọc  63A-053.77 (04 chổ)  
Thứ tư
(21/11/2018)
 Tham dự hội thảo về thử nghiệm và chuẩn đoán sự cố cáp ngầm đến 35kV   TP Sa Đéc, Đồng Tháp 05:30 - 17:00  TP.KT (Ông Tâm), 01 NV Phòng KT  2  Nguyễn Văn Nghi  63L-3714 (04 chổ)  
 Phối hợp cùng Ban TTBV EVN SPC tham gia kiểm tra công tác quốc phòng quân sự 2017-2018 (Theo Công văn số 7670/EVN SPC ngày 23/10/2018)   SPC 08:00 - 17:00  Ông Bút, Ô Rở  2  Nguyễn An Toàn  63A-053.77 (04 chổ)  Chiều 12h30 đưa đoàn CB dự HN KH
 Tham gia Hội thi CBAT giỏi năm 2018 cấp Tổng công ty (từ ngày 21/11 đến 24/11/2018).
  
 Tỉnh Kiên Giang 08:00 - 17:00  Trưởng phòng An toàn và KS/CBAT các Điện lực.  12  -  -  Thuê xe 16c
 Tham gia Hội thi CBAT giỏi năm 2018 cấp Tổng công ty (từ ngày 21/11 đến 24/11/2018).
  
 Tỉnh Kiên Giang 08:00 - 17:00  Phó Giám đốc KT và KS/CBAT các Điện lực.  6  Trương Minh Ngọc  63L-5770 (07 chổ)  
 Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐLCL   ĐL Cai Lậy 12:30 - 17:00  GĐ, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  8  Nguyễn An Toàn  63B-012.84 (12 chổ)  
 Học tập kinh nghiệm tại PC Lâm Đồng   PC Lâm Đồng 13:00 - 17:00  PGĐĐTXD, các đơn vị  7  Đỗ Minh Vũ  63A-039.30 (09 chổ)  
Thứ năm
(22/11/2018)
 Học văn bằng 2 + Rước đoàn phối hợp cùng Ban TTBV EVN SPC tham gia kiểm tra công tác quốc phòng quân sự 2017-2018   Trường ĐH Luật TP HCM; SPC 05:00 - 17:00  Ô Bút, Ô Quan + 01 nhân viên; Ô Rở  3  Nguyễn An Toàn  63A-053.77 (04 chổ)  
 Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐLCB   ĐL Cái Bè 06:30 - 11:30  GĐ, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  8  -  63A-039.30 (09 chổ)  LX Đội Hotline
 Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐLCG   ĐL Chợ Gạo 07:00 - 17:00  PGĐKD, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  8  Nguyễn Chí Thanh  63B-012.84 (12 chổ)  
 Nhận VTTB.   SPC- Tổng kho 07:00 - 17:00  Phạm Tiến Hải  1  Nguyễn Văn Nghi  63L-6588 (xe tải)  
Thứ sáu
(23/11/2018)
 Tập huấn CMIS3.0 Modul tích hợp ký số các bảng kê và Thông báo   Văn Phòng Tổng công ty Điện lực Miền Nam 05:30 - 17:00  Phòng KD ( 02 NV); Phòng CNTT (01 NV)  3  Trương Minh Ngọc  63A-053.77 (04 chổ)  0814247777 (Phụng)
 Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐLCT   ĐL Châu Thành 07:00 - 11:30  PGĐKD, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  8  Nguyễn An Toàn  63A-039.30 (09 chổ)  
 Giao nhận DKDT 1P và 3P (BH).   Công ty VINASINO 07:00 - 17:00  Phạm Tiến Hải  1  Nguyễn Chí Thanh  63L-6588 (xe tải)  
 Phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế lập BCKTKT công trình Nâng cấp nhà làm việc Điện lực Gò Công Đông   Điện lực Gò Công Đông 07:00 - 17:00  Ban QLDA, đơn vị thiết kế  3  Nguyễn Văn Nghi  63L-3714 (04 chổ)  
 Hội nghị khách hàng năm 2018 tại ĐLGCT   ĐL GCT 12:30 - 17:00  PGĐKT, PKD, PKGMBĐ, PKT, PKHVT, PĐĐ  8  Trương Minh Ngọc  63B-012.84 (12 chổ)  
Thứ bảy
(24/11/2018)
 SCL đường dây trung thế khu vực TP Mỹ Tho năm 2018 đợt 2 (xe tải)   Khu vực TP Mỹ Tho 07:00 - 17:00  Tuấn, Biên, Ấu, Bình  4  Nguyễn An Toàn  63L-6588 (xe tải)  Trực chính
 Trực công tác đột xuất    07:00 - 17:00  Đơn vị đk đột xuất  1  Nguyễn Văn Nghi  63L-3714 (04 chổ)  Trực phụ
Chủ nhật
(25/11/2018)
 Trực công tác đột xuất    07:00 - 17:00  Đơn vị đk đột xuất  1  Nguyễn Văn Nghi  63L-3714 (04 chổ)  Trực chính
 Trực công tác đột xuất    07:00 - 17:00  Đơn vị đk đột xuất  1  Nguyễn An Toàn  63A-039.30 (09 chổ)  Trực phụ

(C) 2011 Nhóm CNTT Công ty Điện Lực Tiền Giang